Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011 wordt de heer Marc EVRARD, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - H

Personeel. - Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011 wordt de heer Marc EVRARD, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur, met ingang van 1 juni...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT