Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 januari 2005, wordt, met ingang van 1 oktober 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Hendrix, J.A., inspecteur-generaal van financiën, di

Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit van 13 januari 2005, wordt, met ingang van 1 oktober 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Hendrix, J.A., inspecteur-generaal van financiÎn, die aansprak heeft op rustpensioen en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT