Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002, wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 16 februari 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vandermeeren, P.J.M., adjunct-inspe

Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002, wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 16 februari 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vandermeeren, P.J.M., adjunct-inspecteur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT