Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 januari 2005, wordt, op haar aanvraag, met ingang van 5 januari 2005, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Feron, M., inspecteur van financiën.

Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit van 25 januari 2005, wordt, op haar aanvraag, met ingang van 5 januari 2005, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Feron, M., inspecteur van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT