Internationale Overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen betreffende de voorrechten en hypotheken op zeeschepen en protocol van ondertekening, ondertekend op 10 april 1926, te Brussel (1). -

Internationale Overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen betreffende de voorrechten en hypotheken op zeeschepen en protocol van ondertekening, ondertekend op 10 april 1926, te Brussel (1). - Opzegging door de Portugese Republiek

Op 13 mei 2011 ontving de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van België de opzegging van de Portugese Republiek betreffende voornoemde internationale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT