Internationaal Verdrag voor de eenmaking van bepaalde regelen inzake cognossementen en Protocol van ondertekening, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924. (1) - Opzegging door Roemenië Op 21 maa

Internationaal Verdrag voor de eenmaking van bepaalde regelen inzake cognossementen en Protocol van ondertekening, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924. (1) - Opzegging door Roemenië

Op 21 maart 2002 ontving het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking van België de kennisgeving van opzegging van Roemenië betreffende voornoemde internationale akte.

Overeenkomstig artikel 15 van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT