Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 december 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en uiterlijk op 18 juni 2011, is aan de heer Van Hoe

Rechterlijke Orde. - Notariaat

Bij koninklijk besluit van 20 december 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en uiterlijk op 18 juni 2011, is aan de heer Van Hoestenberghe, P.J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Jabbeke.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Van Hoestenberghe, P.A., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT