Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt Mevr. Edith Vanaken, stagedoend ingenieur, met ingang van 1 juli 2002, in vast verband benoemd bij de buitendie

Personeel. - Benoeming in vast verband

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt Mevr. Edith Vanaken, stagedoend ingenieur, met ingang van 1 juli 2002, in vast verband benoemd bij de buitendiensten van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT