Buitenlandse Dienst. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 9 februari 2011 wordt de heer Patrick Vercauteren Drubbel geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in het Vorstendom

Buitenlandse Dienst. - Aanstellingen

Bij koninklijk besluit van 9 februari 2011 wordt de heer Patrick Vercauteren Drubbel geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in het Vorstendom Monaco, met standplaats te Parijs.

Bij koninklijk besluit van 9 februari 2011 wordt de heer Pierre Vaesen geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in het Koninkrijk Bhutan, in de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka en in de Republiek der Maldiven, met standplaats te New Delhi.

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011 wordt de heer Pierre Vaesen geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Nepal, met standplaats te New Delhi.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT