Benoeming van drie attachés in een functie van de klasse A3 bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 8 september 2010 wordt de heer Marc Vandenput, attaché, benoemd bij het Belgisch

Benoeming van drie attachés in een functie van de klasse A3 bij het B.I.R.B.

Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 8 september 2010 wordt de heer Marc Vandenput, attaché, benoemd bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau op 1 oktober 2010, in een functie van de klasse A3 met de titel van adviseur in het Nederlandse taalkader.

Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 8 september 2010 wordt de heer Michel Hanon, attaché, benoemd bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau op 1 oktober 2010, in een functie van de klasse A3 met de titel van adviseur in het Franse taalkader .

Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 8 september 2010 wordt Mevr. Catherine Lecocq, attaché, benoemd bij het Belgisch...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT