Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt aan de onderneming « Inter Partner Assistance » (administratief codenummer 0487), n

Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen

Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt aan de onderneming « Inter Partner Assistance » (administratief codenummer 0487), naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Troonstraat 98, te 1050 Brussel, de toelating verleend om de tak...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT