Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 wordt aan de onderneming « ABN AMRO LIFE CAPITAL BELGIUM », in 't kort : « ABN AMRO LIFE

Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 wordt aan de onderneming « ABN AMRO LIFE CAPITAL BELGIUM », in 't kort : « ABN AMRO LIFE CAPITAL », naamloze vennootschap (administratief codenummer 1644), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Regentlaan 53, te 1000 Brussel, de toelating verleend om de volgende takken te beoefenen :

- « Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT