8 JULI 2011. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum 'Oorlog en Hedendaagse Maatschappij' (SOMA)

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdracht en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" (SOMA), op artikel 13;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 maart 2006 tot aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" (SOMA);

Overwegende dat het mandaat van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het SOMAwordt verstrekenen datzijmoetenwordenvervangenzospoedigmogelijk;

Gelet op de voorstellen geformuleerd door de directeur van het SOMA,

Besluit :

Artikel 1. De Wetenschappelijke Commissie van het SOMA is als volgt samengesteld :

 1. de directeur van het SOMA;

 2. de algemene directeurs van het Rijksarchief en van de Koninklijke Bibliotheek van België;

 3. als leden van het wetenschappelijk personeel van het SOMA :

  - Mevr. Chantal Kesteloot, personeelslid SW21;

  - de heer Dirk Martin, personeelslid SW21;

 4. als leden van het professorenkorps van de universitaire instellingen :

  1. gewone leden :

   - Mevr. Laurence van Ypersele de Strihou, hoogleraar aan de "Université Catholique de Louvain";

   - de heer Bruno De Wever, hoofddocent aan de Universiteit Gent;

   - de heer Emmanuel Gerard, gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven;

   - de heer Serge Jaumain, gewoon hoogleraar aan de "Université libre de Bruxelles";

   - de heer Philippe Raxhon, hoogleraar aan de "Université de Liège";

   - de heer Peter Scholliers, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel;

   - de heer Axel Tixhon, hoogleraar aan de "Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix" te Namen;

   - de heer Herman Van Goethem, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen;

  2. plaatsvervangers :

   - de heer Xavier Rousseaux, hoogleraar aan de "Université Catholique de Louvain";

   - Mevr. Gita Deneckere, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Gent;

   - de heer Patrick Pasture, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven;

   - de heer Pieter Lagrou, hoogleraar aan de "Université libre de Bruxelles";

   - de heer Eric Geerkens, docent aan de "Université de Liège";

   - Mevr. Machteld Demetsenaere, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel;

   - Mevr. Nathalie Tousignant, hoogleraar aan de "Facultés universitaires Saint-Louis" te Brussel;

   - de heer Marnix Beyen, hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen;

 5. als leden van het professorenkorps van de Koninklijke Militaire School :

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT