Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Protestantse eredienst. - Kortrijk. - Oprichting van een plaats van predikant Bij koninklijk besluit van 9 juli 2023

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Protestantse eredienst. - Kortrijk. - Oprichting van een plaats van predikant

Bij koninklijk besluit van 9 juli 2023, in artikel 1, wordt een wedde ten laste van de Schatkist verbonden aan een plaats van predikant bij de Evangelische...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT