Directoraat-generaal EpI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij Koninklijk besluit van 1 februari 2022 wordt mevrouw DE WAELE Tineke, geboren op 26 augustus 1961, Adviseur-Generaal gevangenis

Directoraat-generaal EpI. - Penitentiaire Inrichtingen

Dienst P&O

Bij Koninklijk besluit van 1 februari 2022 wordt mevrouw DE WAELE Tineke, geboren op 26 augustus 1961, Adviseur-Generaal gevangenis, bevorderd in de klasse A5, met de titel van Adviseur-generaal penitentiaire instellingen III-Directeur, in het Nederlands taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen, met ingang van 1 april 2020.

Overeenkomstig de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT