Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 18 juni 2002 1° wordt rech

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten

Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2002

  1. wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Internationale vereniging « Progress » ter behartiging van de gezamenlijke belangen van Europese Unie, Oekraïne, Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan », afgekort « PROGRESS » of «...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT