Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 3 juni 2002 : 1° wordt re

 
GRATIS UITTREKSEL

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten

Besluiten betreffende de internationale verenigingen

en de instellingen van openbaar nut

Bij koninklijk besluit van 3 juni 2002 :

  1. wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « EUN Partnership », afgekort : « EUN », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is;

  2. worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd.

    Bij koninklijk besluit van 3 juni 2002 :

  3. wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Groupement des Actionnaires Européens », in het Engels « European Shareholders...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT