Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 3 juni 2002 : 1° wordt re

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten

Besluiten betreffende de internationale verenigingen

en de instellingen van openbaar nut

Bij koninklijk besluit van 3 juni 2002 :

  1. wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « EUN Partnership », afgekort : « EUN », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is;

  2. worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd.

    Bij koninklijk besluit van 3 juni 2002 :

  3. wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Groupement des Actionnaires Européens », in het Engels « European Shareholders...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT