Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 15 juli 2002 : 1° wordt r

 
GRATIS UITTREKSEL

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten

Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2002 :

  1. wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « L'Union des Etablissements religieux de l'Europe », waarvan de zetel te 1050 Brussel gevestigd is;

  2. worden de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT