Bestuur Energie Benoeming van twee leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Bij koninklijk besluit van 11 december 2002 wordt de heer Guido Camp

Bestuur Energie

Benoeming van twee leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

Bij koninklijk besluit van 11 december 2002 wordt de heer Guido Camps benoemd tot lid van het directiecomité en directeur van de directie voor de controle op de prijzen en rekeningen van de elektriciteitsmarkt van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor een termijn van zes jaar met ingang van 10 januari 2003.

Bij koninklijk besluit van 11 december...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT