Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 4 mei 2011 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « DB Fourage NV » gelegen te Geuzestraat 48, 9910 Knesselare, geregistreerd onde

Registratie betreffende dierlijk afval

Bij de beslissing van 4 mei 2011 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « DB Fourage NV » gelegen te Geuzestraat 48, 9910 Knesselare, geregistreerd onder het nummer ENRDA-071 als ophaler van dierlijk afval van categorie 2.

Bij de beslissing van 4 mei 2011 van de leidende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT