Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij besluit voor de secretaris-generaal van 28 maart 2006 wordt Kristine ROOMS, met ingang van 1 maart 2006, in vast dienstverband benoemd in de graad va

Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband

Bij besluit voor de secretaris-generaal van 28 maart 2006 wordt Kristine ROOMS, met ingang van 1 maart 2006, in vast dienstverband benoemd in de graad van ingenieur bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie, afdeling Kwaliteit, Laboratorium voor zaadontleding, te Merelbeke.

Bij besluit voor de secretaris-generaal van 28 maart 2006 wordt FrÈdÈric ROSSENEU, met ingang van 1 november 2004, in vast dienstverband benoemd in de graad van ingenieur bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, administratie Landbouw en Visserij, afdeling Landbouw- en Visserijbeleid, te Brussel.

Bij besluit voor de secretaris-generaal van 28 maart 2006 wordt Hans VAN DE CASSEYE, met ingang van 1 maart 2006, in vast dienstverband benoemd in de graad van adjunct van de directeur bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie, Management Ondersteunende Diensten, Informatie - communicatie - ICT en Logistiek, te Brussel.

Bij besluit voor de secretaris-generaal van 28 maart 2006 wordt Koenraad VAN DER ELST, met ingang van 1 maart 2006, in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT