Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel

Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband

Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché :

Bij ministerieel besluit van 22 maart 2011 :

Met ingang van 1 februari 2011 :

- De heer Delire, Frédéric, bij de buitendiensten;

Bij ministerieel besluit van 1 april 2011 :

Met ingang van 23 februari 2011 :

- Mevr. Huyberechts, Sofie, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten;

Bij ministerieel besluit van 27 april 2011 :

Met ingang van 1 februari 2011 :

- Mevr. Kaidi, Safia, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT