Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministeriële

Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband

Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché :

Bij ministeriële besluiten van 24 februari 2011 :

Met ingang van 1 januari 2011 :

- de heer Thill, Christian, bij de buitendiensten;

- Mevr. Beullens, Katrien, op het Nederlandse taalkader, bij de Centrale Diensten.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT