Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministeriële

Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband

Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché :

Bij ministeriële besluiten van 1 februari 2011 :

Met ingang van 1 november 2010 :

- De heer Thienpont, Wouter, bij de buitendiensten;

- Mevr. Buschgens, Sophie, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten;

- De heer Bierna, Michel, bij de buitendiensten.

Met ingang van 1 december 2010 :

- Mevr. Arnould, France, bij de buitendiensten;

- Mevr. Goffin, Laurence, bij de buitendiensten.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT