12 DECEMBER 2008. - Verordening nr. 08/04 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2009, bekrachtigd bij Collegebesluit nr. 08/483

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. De gewone begroting over het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld:

UITGAVENONTVANGSTENSaldo vorige dienstjaren-Saldo vorige dienstjaren4.013.790,93Algemene uitgaven3.606.000,00Algemene ontvangsten447.000,00Dotaties Dotaties85.463.000,00Overboekingen31.453.520,00Overboekingen14.653.810,00Raad4.280.000,00Raad-College1.903.000,00College-Algemene administratie4.942.600,00Algemene administratie-Administratie15.027.750,00Administratie249.000,00Materieelverhuur105.000,00Materieelverhuur50.000,00Onderwijs Onderwijs-- algemeen onderwijsbeleid7.772.680,00- algemeen onderwijsbeleid374.000,00- Centrum voor leerlingenbegeleiding2.341.000,00- Centrum voor leerlingenbegeleiding2.094.000,00- COOVI - Elishout5.876.000,00- COOVI - Elishout419.000,00- CVO Elishout-avondschool COOVI2.505.000,00- CVO Elishout-avondschool COOVI2.181.000,00- Elishout-school voor voeding4.367.000,00- Elishout-school voor voeding3.834.000,00- Elishout-verblijf voor jongeren846.000,00- Elishout-verblijf voor jongeren354.000,00- Kasterlinden3.771.000,00- Kasterlinden2.618.000,00- Zaveldal1.488.000,00- Zaveldal916.000,00- Kasterlinden-verblijf voor jongeren1.377.000,00- Kasterlinden-verblijf voor jongeren118.000,00Cultuur Cultuur- algemeen cultuurbeleid5.872.650,00- algemeen cultuurbeleid3.270.000,00- kunsten, cultureel erfgoed en musea3.962.675,00- kunsten, cultureel erfgoed en musea502.000,00- gemeenschapscentra6.449.589,00- gemeenschapscentra782.000,00- sociaal cultureel werk in verenigingsverband en amateuristische kunstbeoefening1.778.200,00- sociaal cultureel werk in verenigingsverband en amateuristische kunstbeoefening-- bibliotheekwerking2.488.000,00- bibliotheekwerking1.112.000,00- derde leeftijd416.850,00- derde leeftijd-- jeugd3.986.000,00- jeugd1.224.000,00- speelpleinen644.600,00- speelpleinen99.000,00- sport2.105.450,00- sport960.000,00- communicatie en media2.236.000,00- communicatie en media1.000,00Welzijn Welzijn- algemeen welzijnsbeleid1.716.295,00- algemeen welzijnsbeleid172.295,00- jeugdwelzijn258.000,00- jeugdwelzijn-- etnische culturele minderheden1.502.000,00- etnische culturele minderheden30.000,00- thuiszorg en ouderenwelzijn1.940.060,00- thuiszorg en ouderenwelzijn7.000,00- welzijn voor personen met een handicap350.000,00- welzijn voor personen met een handicap-- stedelijk impulsbeleid1.961.000,00- stedelijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT