4 DECEMBER 2009. - Verordening nr. 09-03 tot vaststelling van de begroting over het dienstjaar 2010, bekrachtigd bij Collegebesluit nr. 20092010-0190

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. De gewone begroting over het dienstjaar 2010 wordt als volgt vastgesteld :

UITGAVENONTVANGSTENSaldo vorige dienstjaren-Saldo vorige dienstjaren4.000.000,00Algemene uitgaven3.957.408,00Algemene ontvangsten435.000,00Dotaties Dotaties85.422.000,00Overboekingen29.675.149,00Overboekingen13.996.531,00Raad4.280.000,00Raad-College1.788.038,00College-Algemene administratie5.386.000,00Algemene administratie-Administratie15.444.250,00Administratie261.000,00Materieelverhuur105.000,00Materieelverhuur50.000,00Onderwijs Onderwijs-Algemeen onderwijsbeleid8.066.280,00Algemeen onderwijsbeleid353.750,00Centrum voor leerlingenbegeleiding2.565.000,00Centrum voor leerlingenbegeleiding2.315.000,00COOVI-Elishout5.913.000,00COOVI-Elishout399.000,00CVO Elishout-avondschool COOVI2.949.000,00CVO Elishout-avondschool COOVI2.597.000,00Elishout-school voor voeding4.228.000,00Elishout-school voor voeding3.666.000,00Elishout-verblijf voor jongeren850.000,00Elishout-verblijf voor jongeren354.000,00Kasterlinden4.178.000,00Kasterlinden3.031.500,00Zaveldal1.642.000,00Zaveldal1.130.000,00Kasterlinden-verblijf voor jongeren1.255.000,00Kasterlinden-verblijf voor jongeren128.000,00Cultuur, jeugd en sport Cultuur, jeugd en sportAlgemeen cultuurbeleid5.864.650,00Algemeen cultuurbeleid3.280.000,00Kunsten, cultureel erfgoed en musea3.949.075,00Kunsten, cultureel erfgoed en musea603.000,00Gemeenschapscentra6.548.105,00Gemeenschapscentra784.605,00Sociaal cultureel werk in verenigingsverband en amateuristische kunstbeoefening1.663.200,00Sociaal cultureel werk in verenigingsverband en amateuristische kunstbeoefening-Bibliotheekwerking2.522.000,00Bibliotheekwerking1.122.000,00Derde leeftijd416.850,00Derde leeftijd-Jeugd3.863.567,00Jeugd1.224.000,00Speelpleinen644.600,00Speelpleinen99.000,00Sport2.267.450,00Sport1.093.500,00Communicatie en media2.236.000,00Communicatie en media1.000,00Welzijn WelzijnAlgemeen welzijnsbeleid1.639.295,00Algemeen welzijnsbeleid172.295,00Jeugdwelzijn258.000,00Jeugdwelzijn-Etnische culturele minderheden1.498.000,00Etnisch culturele minderheden30.000,00Thuiszorg en ouderenwelzijn2.102.060,00Thuiszorg en ouderenwelzijn-Welzijn voor personen met een handicap350.000,00Welzijn voor personen met een handicap-Stedelijk impulsbeleid1.847.000,00Stedelijk impulsbeleid12.846.900,00Gezin2.129.620,00Gezin131.000,00Opleiding naar werk1.087.500,00Opleiding...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT