Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende delegatie van bevoegdheden aan diensthoofden, experten, bekkencoördinatoren, teamverantwoordelijken en verantwoordelijken van de Vlaamse Milieumaatschappij (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-10-2011 en tekstbijwerking tot, de 12 février 2010

http://www.juridat.be"/cgi_loi/arch_a.pl?N=&=&sql=(text+contains+(''))&rech=1&language=nl&tri=dd+AS+RANK&numero=1&table_name=wet&cn=2010020304&caller=archive&fromtab=wet&la=N&ver_arch=002"

[Opgeheven]

Wijziging(en)

---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------BEELDVARIA VAN 16-07-2012 GEPUBL. OP 14-09-2012---------------------------------------------------GEWIJZIGD...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT