Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende delegatie van bevoegdheden aan diensthoofden, verantwoordelijken voor de dienst, experten, bekkencoördinatoren en verantwoordelijken van de dienstverleningspakketten van de Vlaamse Milieumaatschappij Zie wijziging(en), de 20 août 2009

http://www.juridat.be"/cgi_loi/arch_a.pl?N=&=&sql=(text+contains+(''))&rech=1&language=nl&tri=dd+AS+RANK&numero=1&table_name=wet&cn=2009082002&caller=archive&fromtab=wet&la=N&ver_arch=001"

[Opgeheven bij]

Wijziging(en)

---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------BEELDBESLUIT VLAAMSE...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT