Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt de heer Detant, Steven, sociaal controleur, met ingang van 1 oktober 2002, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur bij h

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt de heer Detant, Steven, sociaal controleur, met ingang van 1 oktober 2002, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Buitendiensten.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT