Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 2 juni 2008 wordt de heer Deprest Jan, met ingang van 17 juni 2008, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld als houder van de managemen

Personeel. - Aanstelling

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2008 wordt de heer Deprest Jan, met ingang van 17 juni 2008, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld als houder van de managementfunctie Voorzitter van het Directiecomit bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie in het Nederlands taalkader.

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT