Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenning als centrum voor depollutie, ontmanteling en vernietiging van afgedankte voertuigen of voertuigwrakken en het afleveren van een cert

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

Erkenning als centrum voor depollutie, ontmanteling en vernietiging van afgedankte voertuigen of voertuigwrakken en het afleveren van een certificaat van vernietiging

Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2002 werd Van Hees Metalen N.V., in 3920 Lommel, erkend als centrum voor de depollutie, ontmanteling en vernietiging van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT