Rechtbank van eerste aanleg te Dinant De aanwijzing van de heer Delvaux, J., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een ter

Rechtbank van eerste aanleg te Dinant

De aanwijzing van de heer Delvaux, J., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT