Besluit van de Administrateur-generaal wijziging het besluit van de Administrateur-generaal betreffenfe de delegaties van bevoegheden van de verantwoordelijken aan de leden van het personeel van de Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling (VERTALING), de 30 janvier 2014

Artikel M. (NOTA : geen Nederlandse versie, zie Franse versie)

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI