Decreet houdende wijziging van artikel 15 van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie, de 9 décembre 2020

Artikel 1. Artikel 15 van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt:

"In afwijking van het vierde lid wordt de erkenning van de adoptie-instellingen waarvan de erkenning een eind neemt op 31 december 2020 tot 31 december 2021 verlengd.".

Art. 2. Dit decreet treedt in werking op 31 december 2020.

Handtekening

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 9 december 2020.

De Minister-President,

P.-Y. JEHOLET

De Vice-President en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke kansen en het toezicht op " Wallonie-Bruxelles Enseignement ",

Fr. DAERDEN

De Vice-Presidente en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten,

 1. LINARD

  De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel,

  V. GLATIGNY

  De Minister van Onderwijs,

 2. DESIR

  Aanhef

  Het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI