Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 februari 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, de 28 septembre 2020

Artikel 1. Enig artikel - Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 18 februari 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie.

Handtekening

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het

Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 28 september 2020.

O. PAASCH,

De Minister-President,

Minister van Lokale Besturen en Financiën

A. ANTONIADIS,

De Viceminister-President,

De Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden,

Ruimtelijke Ordening en Huisvesting

  1. WEYKMANS,

De Minister van Cultuur en Sport,

Werkgelegenheid en Media

H. MOLLERS,

De Minister van Onderwijs

en Wetenschappelijk Onderzoek

Aanhef

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI