27 DECEMBER 2005. - Programmawet. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 396 van 30 december 2005, editie 2, blz. 57334, leze men in artikel 89 : ´ artikel 13ter ª in plaats van ´ artikel 13bis ª.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT