Ontslag kabinetschef van Onze Minister van Binnenlandse Zaken Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2002 wordt eervol ontslag verleend aan de heer Dassen, Koenraad Maria Karel Lea, arrondissementscomm

Ontslag kabinetschef van Onze Minister van Binnenlandse Zaken

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2002 wordt eervol ontslag verleend aan de heer Dassen, Koenraad Maria Karel Lea, arrondissementscommissaris van Sint-Niklaas en Dendermonde uit zijn functie van kabinetschef van Onze Minister van Binnenlandse Zaken met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT