Ministerieel besluit tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat, evenals voor de werknemers die door een arbeidsovereenkomst voor de zeevissers zijn verbonden., de 21 décembre 2001

Artikel 1. De forfaitaire lonen, die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid van de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat, en van hun werkgevers, worden vastgesteld als volgt :

A. Werknemers van het hotelbedrijf

Leeftijd Forfaitaire

(in jaren) daglonen

(in euros)

 1. RESTAURANT

  Leerjongenzaal 15 27,49

  Leerjongenzaal 16 31,23

  Hulpkelner-afruimer 17 34,90

  Hulpkelner-suite 18 38,57

  Hulpkelner-rijleider 19 42,41

  1/2 rijleider restaurant 20 46,16

  Kelner restaurant 21 49,83

  Rangkelner restaurant 21 49,83

  Eerste rangkelner restaurant 22 54,86

  Wijnkelner 22 54,86

  Assistent maitre d'hotel restaurant 57,34

  Maitre d'hotel restaurant 23 62,37

 2. BANKET

  Hulpkelner-suite/banket 18 38,57

  Banketkelner 19 42,41

  1/2 rijleider banket 20 46,16

  Rijleider banket 21 49,83

  Kelner banket 21 49,83

  Eerste rangkelner banket 22 54,86

  Assistent maitre d'hotel banket 57,34

  Maitre d'hotel banket 23 62,37

 3. BRASSERIE, TAVERNE, BISTRO

  Kelner brasserie, taverne, bistro 21 49,83

 4. CAFE

  Kelner cafe 21 49,83

 5. BAR

  Hulpknecht barman 18 38,57

  Hulpknecht barman 20 46,16

  Barman 22 49,83

  Verantwoordelijke barman 54,86

 6. HOTEL

  Loopjongen 15 22,26

  Loopjongen 16 25,38

  Adjunct-chef loopjongen 17 28,31

  Chef loopjongen 18 31,41

  Chef loopjongen 19 34,53

  Chef loopjongen 20 37,38

  Voiturier 40,48

  Portier 21 40,48

  Kruier 40,48

  Kamerknecht, kamermeisje 18 40,48

  Kamerknecht, kamermeisje 19 46,63

  Concierge 21 52,58

  Chef concierge 23 60,81

 7. ROOMSERVICE

  Hulp etage kelner 18 38,57

  Etage-kelner 49,83

  Assistent oberkelner roomservice 57,34

  Oberkelner roomservice 23 62,37

 8. ALLERLEI

  Toiletvrouw 40,48

  Aangestelde kleedkamer 40,48

  Andere werknemers 40,48

  B. Andere werknemers dan die bedoeld onder A

 9. Badinrichtingen en ondernemingen welke

  badinrichtingen exploiteren

  1. cabine- of badjongen of meisje 22,71

  2. pedicure 22,71

  3. masseu(r)(se) 22,71

 10. Programmaverkoopsters en aangestelden

  in de vestiaire

  1. tewerkgesteld in de zalen voor

   filmvertoningen :

   - gedurende minimum 40 uren per week 20,25

   - gedurende minder dan 40 uren per week 13,66

  2. tewerkgesteld in de schouwburgen 30,14

  3. tewerkgesteld in de andere

   schouwspelenondernemingen 13,66

 11. Kruiers 45,24

 12. Chauffeurs van taxi-bestelwagen

  1. tewerkgesteld ten hoogste gedurende 6 uren

   per dag en 30 uren per week 23,45

  2. andere 42,59

 13. Andere werknemers dan die bedoeld onder I

  tot IV

  1. andere toiletvrouwen, dan die bedoeld

   onder A 13,66

  2. alle andere...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT