Departement Cultuur en Sociale zaken Het Belgische Rode Kruis. - Legaten Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 maart 2002, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, V

Departement Cultuur en Sociale zaken

Het Belgische Rode Kruis. - Legaten

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 maart 2002, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd de schenking te aanvaarden die werd gedaan door Mevr. Marcelle Scutenaire, geboren te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT