Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Overplatsing Bij besluit van 2 september 2002, wordt de

Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Overplatsing

Bij besluit van 2 september 2002, wordt de heer Patrick Herrier, bestuursassistent bij het Ministerie van Economische Zaken, met ingang van 1 september 2002 in de graad van eerste geschoold werkman overgeplaatst naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT