Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Overplaatsing Bij besluit van 2 september 2002, wordt Mevr. Marc

Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Overplaatsing

Bij besluit van 2 september 2002, wordt Mevr. Marchand Marie-Thérèse, klerk bij de FOD Personeel en Organisatie, met ingang van 1 september 2002 in de graad van adjunct-technicus der vorsing overgeplaatst naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT