Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 5 juli 2002 worden

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Bevorderingen

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2002 worden bevorderd :

- van corresponderend lid tot erecorresponderend lid, de heer Touré, Saydil, in de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen;

- van corresponderende leden tot erecorresponderende leden, de heer Irele, Francis, en de heer López Austin, Alfredo, in de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen;

- van geassocieerd lid tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT