Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 8 juli 2002 worden be

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Bevorderingen

Bij koninklijk besluit van 8 juli 2002 worden bevorderd :

- van werkende leden tot erewerkende leden, de heer Everaert, John, en de heer Vellut, Jean-Luc, in de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen;

- van geassocieerde leden tot werkende leden, Mevr. De Lame, Danielle, en Mevr. Nahavandi, Firouzeh, in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT