Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 25 mei 2011 wordt de VZW 'Autonome Security Controle', afgekort : A'S'C, gevestigd te 3454 Rumme

Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties

Bij ministerieel besluit van 25 mei 2011 wordt de VZW "Autonome Security Controle", afgekort : A"S"C, gevestigd te 3454 Rummen, Ketelstraat 111, met ondernemingsnummer 0826.131.776, erkend voor een periode van drie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT