Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 19 december 2002 wordt de v.z.w. « Apave Nord-Ouest », gevestigd te 7990 Sirault, rue Hautecoeur

Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties

Bij ministerieel besluit van 19 december 2002 wordt de v.z.w. « Apave Nord-Ouest », gevestigd te 7990 Sirault, rue Hautecoeur 79, erkend voor een periode van vijf jaar voor de controle van de elektrische installaties in de volgende domeinen :

  1. hoogspanning, met uitzondering van hoogspanningsluchtlijnen;

  2. laagspanning en zeer lage spanning, met uitzondering...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT