Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Opschorting van inschrijving Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2002, genomen met toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het con

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Opschorting van inschrijving

Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2002, genomen met toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 122.264, toegestaan aan de heer Marcel Van Hecke, handelsbenaming Leencentrale Aalst, Vlierstraat 50, te 9520 Vlierzele, uitbatingszetel Dirk Martensstraat 79, te 9300...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT