Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van erkenning Bij ministerieel besluit van 11 december 2002, genomen in toepassing van artikel 106 van de wet van 12 juni 1991 op het consume

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van erkenning

Bij ministerieel besluit van 11 december 2002, genomen in toepassing van artikel 106 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de erkenning nr. 202.031, toegestaan aan Neofin N.V., Winninglaan 3, te 9140 Temse, ingetrokken voor de duur van twee maanden.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT