Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van een erkenning Bij ministerieel besluit van 2 december 2002, genomen in toepassing van artikel 106 van de wet van 12 juni 1991 op het consu

 
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van een erkenning

Bij ministerieel besluit van 2 december 2002, genomen in toepassing van artikel 106 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de erkenning nr. 200.273 toegekend aan de S.A. Belgian Euro-Finance, Houba de Strooperlaan 790, te 1020 Brussel, ingetrokken voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT