Consultatieve commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad Bij koninklijk besluit van 1 april 2022 worden Baron Jean EYLENBOSCH

Consultatieve commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad

Bij koninklijk besluit van 1 april 2022 worden Baron Jean EYLENBOSCH, de heer Denis MATHEN en mevr. Isabelle MAZZARA benoemd voor een tweede mandaat van vier jaar als Franstalige leden van de Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad. Dit koninklijke besluit treedt in werking op 1 september 2021.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2022 worden mevr. Cathy BERX, barones Maria, gezegd Mia DOORNAERT en baron Dominique MOORKENS benoemd voor een tweede mandaat van vier jaar als Nederlandstalige leden van de Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad. Dit koninklijke besluit treedt in werking op 1 september 2021.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2022 wordt Baron Philippe VLERICK benoemd als Nederlandstalige lid van de Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad voor een tweede mandaat van vier jaar met ingang van 1 december 2018. De heer Hugo NYS wordt benoemd als Nederlandstalige lid van de Commissie voor het toekennen van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT