Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten Verlengingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2002 heeft barones Jacobs de verlenging bekomen van haar mandaat als lid van de Consulta

Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten

Verlengingen

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2002 heeft barones Jacobs de verlenging bekomen van haar mandaat als lid van de Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten voor een tweede termijn van vier jaar, met ingang van 17 december 2001.

Bij koninklijk besluit van 3 juni...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT